Zápis č. 138 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.4.2019

Přítomno : šest zastupitelů                                                                Omluven : p. Rezková

 • Usazení kamene u lípy
 • Pachtovní smlouvy
 • Oprava sloupku Na Ohrádce – zajistil Martin Rydl
 • Oprava značení obce – zajistil Jiří Jarkovský
 • Řešení výtluků na komunikacích obce – fotodokumentace byla zaslána na SÚS HK, obdrženo zamítavé stanovisko, bude zaslána stížnost na Krajský úřad HK
 • 4.2019 bude uzavřena na 4 hodiny komunikace mezi Libníkovicemi a Výravou
 • Umístění nové nástěnky k areálu Na Ohrádce
 • Oprava skleněných skříněk v budově Na Ohrádce – zajistil starosta
 • Oznámení od Policie ČR o odložení případu uložení ostrých rezatých předmětů na okraji komunikace u nemovitosti č.p. 52 směrem k Výravě – pachatel neznámý
 • Stížnosti na nedodržování rychlosti směrem na Libníkovice – starosta poptá podmínky umístění radaru
 • Dodána antuka na tenisový kurt, TJ zajistí brigádu
 • Obdržena dotace KHK „Podpora provozu prodejen na venkově“ ve výši 33.000,– Kč
 • 4.2019 schůzka se zástupci spolků na Obecním úřadě
 • Mokřad
 • Možnost výsadby vrbiček
 • Opakovaná schůzka ke zřízení výjezdové jednotky SDH – řeší starosta obce
 • Veřejné osvětlení
 • Oprava hráze u rybníka u obchodu

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                                                        Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 15.4. 2019