Zápis č. 139 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.4.2019

Přítomno:šest zastupitelů                                                              Omluven:Martin Rydl  

  • dotace na obchod – sepsána smlouva obce s nájemkyní a předána k podpisu
  • osvětlení – osloveny 4 firmy – 10. 5. otevírání obálek (hodnotící komise – Ježek, Thiel, Jarkovský)
  • rozbitý kolotoč na ohrádce – řeší starosta
  • špatný stav některých javorů u silnice, nutné vykácet a zasadit nové – řeší zastupitelstvo
  • wifi na ohrádce – zajistí starosta

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 29. 4. 2019_