Zápis č. 140 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15. 7. 2019

Přítomno:šest zastupitelů                                                              Omluven:Martin Rydl  

 • místní šetření dočišťovacích nádrží – povolení prodlouženo na 5 let, odběr vzorků 4 ročně –řešil starosta
 • upřesnění informací k dětskému dni (loučení s létem) – řeší Benešová, Šolcová
 • upřesnění informací k pomníku padlým – desku se jmény zajistí starosta
 • zajištění akce pro důchodce
 • oprava sedáků a opěrek kolotoče na ohrádce – provedl Jarkovský
 • revize hřiště – datum bude upřesněn – zajistí starosta
 • revize hasicích přístrojů byla provedena – zajistil starosta
 • příspěvek pro SDH na Jílovickou pouť v částce 11tis. Kč – zastupitelstvo souhlasí
 • příspěvek pro TJ na Jílovickou Traktoriádu v hodnotě 11tis. Kč – zastupitelstvo souhlasí
 • vypletí šotolinové hřiště na ohrádce – zajistí Rezková (TJ)
 • výměna 41 poničených obrubníků motorovým vozidlem, předběžná cena opravy (100.451,-Kč + DPH) – Bude nahlášeno pojišťovně, viník byl identifikován – řeší starosta
 • Jílovická Traktoriáda – 10. 8.
 • Veřejná schůze – 28. 8.
 • Loučení s létem – 31. 8.

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 15. 7. 2019_