Zápis č. 145 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9. 12. 2019

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

  • distribuce kalendáře svozu komunálního odpadu na rok 2020 – zajišťují zastupitelé
  • upřesnění akce – setkání seniorů 13. 12.
  • upřesnění plánu inventur
  • vyhlášen záměr na pronájem obchodu – přihlášeni dva zájemci
  • plán na zvětšení „sálu“ Na Ohrádce předán projektantovi – bude vypracována cenová nabídka
  • přes několikeré upozornění stálé porušování parkování na chodníku a trávníku v centru obce – bude řešeno patníkem, keři a předáno Policii ČR
  • přivezena skruž k pomníku – zajistil starosta
  • výlet Nymburk – Praha – Kersko 21. 12. odjezd v 7:30 hod.
  • veřejná schůze 30. 12. od 18:00 hod. na Obecním úřadě

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.12.2019