Zápis č. 146 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.1. 2020

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

  • Objednán svozu nebezpečného odpadu duben/květen – bude upřesněno, řeší starosta
  • Tříkrálová sbírka – vybráno 8.400,- Kč
  • ukončení činnosti dosavadního nájemce v místním obchodě k 31. 1. 2020
  • inventura v obchodě 31. 1. 2020 řeší starosta, místostarostka a inventarizační komise
  • od 1. 2. 2020 obchod uzavřen z důvodu rekonstrukce novým nájemcem a obcí (regály, strop, topení)
  • distribuce informací o zajištění potravin po dobu uzavření obchodu – zajišťuje Jarkovský
  • soustavné parkování na chodníku a zeleni obce, ničení obecního majetku v centru a znečišťování komunikace v horní části obce – bude řešeno patníkem, domluvou a předáno policii ČR
  • soustavné volné pobíhání psů v obci – řeší zastupitelstvo ve spolupráci s PČR

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 13. 1. 2020