Zápis č. 149 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.2.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                                           Omluvena: Jiří Jarkovský

 

  • obchod – hotova oprava
  • špatný stav javorů podél cesty – nutné nahradit 27 stromů – řeší starosta
  • školení BOZP pro zaměstnance obce – řeší starosta
  • špatný stav stolního počítače místostarostky (zastaralý software) – nutný nákup nového PC
  • upřesnění informací na akci „Masopustní průvod“
  • schůzka spolků 4. 3. 2020
  • ples SDH 7. 3. 2020

 

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 24. 2. 2020