Zápis č. 150 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.6.2020

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 

 • v místním obchodě vyřazen nefunkční mrazák, regály, kávomlýnek, bude provedena inventura (Rydl,

Thiel)

 •  dosázení uschlých keřů, květin u pomníku – bude obnoveno firmou v rámci reklamace (řeší starosta)
 • Nahlášena záruční oprava posedu (řeší starosta)
 • kolaudace projektu zklidnění obce (řeší starosta a zastupitelstvo)
 • tvorba směrnice sjezdy k nemovitostem – (řeší starosta a zastupitelstvo)
 • plán na zvětšení areálu „Na Ohrádce“ projekt předán na stavební úřad – (řeší starosta)
 • osázená skruž u pomníku (Benešová, Rezková)
 • dne 13. 6. 2020 se uskutečnila akce pro děti Duhové čarování (Rezková, Benešová, Šolcová)
 • Oprava vodoinstalace obchod a úprava terénu na obecním pozemku (provedl Jarkovský J.)
 • Montáž sloupků „Na Ohrádce“ (provedl Jarkovský)
 • Zápůjčka stanu (zastupitelstvo souhlasí)
 • Poptávka opravy asfaltového povrchu (u obchodu, obecního skladu a OÚ (řeší starosta)
 • Obchod – objednány žaluzie (řeší starosta)
 • SHD Jílovická POUŤ dne 11. 7. 2020 od 14.00 hod.
 • TJ Jílovická TRAKTORIÁDA dne 8. 8. 2020 od 10.00 hod.

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 15. 6. 2020