Zápis č. 151 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.6.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                               Omluvena: Markéta Benešová

 

 • Krajský projekt „Čistá obec 2019“ získala naše obec 2. místo a částku 55 000,- Kč
 • stížnost na rušení nočního klidu – řešil starosta a zastupitelstvo
 • u kontejnerů opakovaně hozené pytle s odpadky – řeší zastupitelstvo
 • postřik prorostlých chodníků trávou – řeší zastupitelé (Ježek, Rydl, Jarkovský)
 • zadáno nacenění oprav komunikace v obci u obecního úřadu, obchodu a u skladu – řeší starosta
 • tvorba směrnice sjezdy k nemovitostem trvá – řeší starosta a zastupitelstvo
 • dary obyvatelům obce 500,- Kč/dospělí, 700,- Kč pro dítě do 15 ti let
 • 2x zaplavena cesta v zatáčce na Jeníkovice – nahlášeno na SUS
 • slavnostní otevření Pivovaru Ovipistán v Ledcích dne 4. 7. 2020
 • SHD Jílovická POUŤ dne 11. 7. 2020 od 14.00 hod. (hudební produkce v nočních hodinách)
 • TJ Jílovická TRAKTORIÁDA dne 8. 8. 2020 od 10.00 hod. (hudební produkce v nočních hodinách)

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                    Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 29. 6. 2020