Zápis č. 153 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 31.8.2020

Přítomno: všichni                                                                                        Omluven: /

 • distribuce darovacích smluv místním obyvatelům + dopis faráře Šlégra – řeší zastupitelé
 • oprava komunikace před obchodem v tomto týdnu – řeší starosta
 • zakoupen skladovací kontejner na lavice a stany, umístěn na ohrádce
 • v lipové aleji nutno přesadit 1 seschlou lípu – řeší zastupitelé
 • hasičská avie po technické kontrole – nutné drobné opravy (řeší starosta)
 • změna v otevírací době v obchodě – po až pá od 12:00 – 12:30 obchod uzavřen
 • vyměněn rozvaděč v obchodě – řešil starosta
 • v parku opraveny světla, namontovány LED světla – řešil starosta
 • opakované pobíhání psů v ulici „Na Mrštníku“ – dotyčným bude zaslán dopis – řeší zastupitelstvo
 • stálé probíhá monitoring zápachu z Bioplynové stanice
 • žádost pana faráře z Třebechovic pod Orebem o příspěvek na rekonstrukci kostela na Vysokém Újezdě – řeší zastupitelstvo
 • stanoveny pevné termíny obecních akcí – 2. víkend v květnu (neděle) vítání občánků, 1. sobota v září dětský den, 1. pátek před 1. adventní nedělí rozsvícení stromečku (termíny budou neměnné)
 • Rybářské závody 20. 9. 2020 od 9.00 (sraz 8.30 na rybníku u Minaříkových)
 • Vítání občánků 2020 přelom září/říjen-datum bude upřesněno

 

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                    Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 31. 8. 2020