Zápis č. 159 z pracovní schůzky zastupitelstva 20.9.2021

Přítomno: 7                                                                      Omluveno: / 

kompletace a distribuce volebních lístků

  • proběhla technická kontrola hasičské Avie, vleku
  • montáž zásobníku reflexních samolepek na OÚ
  • dotace na obchod – zakoupen nový kráječ a alarm s čipem ke vchodu
  • schválena částka 2.000,- Kč na dar pro seniory v České Meziříčí
  • nádoba na olej u obchodu znečištěná, poškozená – nápravu řeší starosta
  • svoz odpadu – od nového roku 500,- Kč / os. 1x za 14 dní

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek

 

Zápis zastupitelstvo 20. 9. 2021