Zápis č.161 z pracovní schůzky zastupitelstva 24.1.2022

Přítomno: 6                                                                      Omluven: Markéta Benešová

  • audit OÚ – bez závad
  • inventarizace pozemků – hotovo
  • v nocležně řidičů rozbité topení – opravu řeší starosta
  • 14. 2. veřejné zasedání na OÚ
  • od 1. 3. 2022 na stránkách obce aktivní rezervace areálu „Na Ohrádce“
  • 13. – 14. 5. Podorlická rally 2022

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek

 

Zápis zastupitelstvo 24.1.2022