Zápis č.162 z pracovní schůzky zastupitelstva 21.3.2022

Přítomno: 5                                                                      Omluven: Zdeňka Šolcová, Jiří Jarkovský

 

  • provedena oprava chodníku u silnice na výjezdu z obce k Českému Meziříčí
  • zakoupena dodávka pro spolky a místní obyvatele – podmínky zapůjčení auta budou upřesněny
  • hasičárna – objednaná nová vrata, nutné zarovnat podlahu, opravit trám – zajišťuje starosta
  • vybavení hasičského auta – obdržena cenová nabídka
  • vedle parkoviště u dětského hřiště bude vytrhán živý plot a nahrazen novým plotem a lezeckou stěnou
  • na areál „Na Ohrádce“ objednána PVC plachta na zakrytí venkovního posezení
  • webové stránky obce – aktivní rezervace areálu „Na Ohrádce
  • 7. 4. Zahrádkáři – výroční členská schůze
  • 15. 4. – 4. Derby Sparta Slavia
  • 13. – 14. 5. Podorlická rally 2022

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek

Zápis zastupitelstvo 21.3.2022