Zápis č.164 z pracovní schůzky zastupitelstva 30.5.2022

Přítomno: 7                                                                      Omluven: /

  • SDH výjezdová jednotka – nakoupeno protipožární oblečení
  • hasičárna – proběhne montáž vrat
  • opraven kolotoč na dětském hřišti
  • dovezena hlína na ohrádku k rozhrnutí – brigáda SDH
  • toulající se psi po vsi – řeší starosta
  • OÚ – od 3. 6. přístupná dobrodružná stezka pro děti – Sedm divů světa v okolí Jílovice
  • 12. 6. Vítání občánků

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek

Zápis zastupitelstvo 30.5.2022