Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 27.6.2022

Přítomno: 7                                                                      Omluven: /

 • hasičárna – proběhla montáž 2 vrat, nivelace a nátěr podlahy
 • Postřiky v obci provede pan Jarkovský a bude pomáhat se sečením
 • 12. 6. proběhlo vítání občánků
 • Nová dopadová plocha na dětském hřišti – řeší starosta (gumová dopadová plocha) štěrk bude odstraněn.
 • Obchod – nutné zakoupit nový chladící pult na uzeniny, starý se rozpadá. Bude hrazeno z dotace
 • Výjezdová jednotka – vybavení auta a ústroj členů je kompletní. Celkové náklady na zřízení (znovuobnovení) Výjezdové jednotky a úpravu prostor hasičárny jsou celkem 517 224,- Kč
 • Práce křovinořezem (externí firma)
 • Příspěvek SDH na Jílovickou pouť (hudba) 10 000,-    schválilo zastupitelstvo
 • Příspěvek SDH na Jílovickou pouť od Mikroregionu Třebechovicko 3000,-  –  řešil starosta
 • Odklizení zbytků po pálení čarodějnic, vyčištění kanalizačního kalu z usazovací jímky, urovnání terénu u kontejneru – řeší starosta
 • Závada traktůrku – větší oprava, bude nákladnější! Traktůrek odvezen do servisu (kladky, řemeny, převodovka, servisní prohlídka) předpokládaná cena opravy 40 000,-  Kč

             Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek

 

Zápis zastupitelstvo 27.6.2022 (003)