Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 21.11. 2022

Přítomno: Všichni                                                                        Omluven: /

 

  • obálkování pozvánek na akci pro seniory + upřesnění akce
  • upřesnění akce „Rozsvícení stromečku“
  • pronájem areálu „Na Ohrádce“ + úhrada spotřebované elektřiny
  • 10. 12. Zábavné odpoledne s občerstvením pro naše občany v důchodovém věku
  • 18. 12. Výlet do Prahy s večeří v Kersku

             Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek

Zápis zastupitelstvo 21.11.2022