Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 24.10.2022

Přítomno: 6                                                                      Omluven: Monika Škopová 

  • provedena výměna světla na přechodu
  • provedena výmalba ohrádky
  • řešena spotřeba elektřiny „Na Ohrádce“
  • informace o blížících se akcích
  • 3. 11. Zahrádkáři –  Dýňování v knihovně
  • 5. 11. od 18.00 hod. SDH s OÚ – Lampionový průvod se stezkou odvahy
  • 26. 11. Rozsvícení stromečku – čas akce bude upřesněn
  • 10. 12. Zábavné odpoledne s občerstvením pro naše občany v důchodovém věku – čas akce bude upřesněn

             Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek

Zápis zastupitelstvo 24.10.2022