Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 7.11. 2022

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 7.11. 2022

          Přítomno: 5                                                              Omluven: P. Rezková, P. Kovanda 

 • Dotace ( 900 tis.Kč )  na vybudování WC v areálu Na Ohrádce .
 • Marius Pedersen – navýšení cen za odpad cca  + 15-20%
 • Energie v obci : rok 2021 – úhrada 89 tis. Kč, rok 2022 – úhrada 138 tis. Kč
 • Stočné pro občany obce bude stejné pro rok 2023 jako v roce 2022 = 26,- Kč/m3
 • Plán obnovy kanalizace – v roce 2023 bude nutná aktualizace stávajícího stavu – provede externí firma.
 • Lipová alej – výsadba nových lip ( výměna za uschlé ) bude provedena na jaře 2023. V současné době nejsou lípy v požadované velikosti na trhu.
 • Obec z kraje roku 2022 požádala  Zásilkovnu o zřízení Z- BOXu v naší obci. Žádost byla zaregistrována, ale bohužel nesplňujeme podmínky pro umístění Z-BOXu.
 • Vývoz septiků – probíhá jednání s firmou o společnou realizaci pro obyvatele obce.
 • 26. 11. Rozsvícení stromečku – zahájení  ve 14.30 – 15.30 hod – hudba VALANKA, vystoupení dětí, rozsvícení stromečku, dárky dětem i dospělým, občerstvení : polévka, koláč atd.
 • 10. 12. Zábavné odpoledne s občerstvením pro naše občany v důchodovém věku – Jeníkovice 16.30 hod.
 • 18.12. výlet do Prahy – odjezd v 8,00 hod. autobusem, volný program – vánoční Praha. Při zpáteční cestě bude zajištěna večeře v restauraci Hájenka v Kersku. Doprava zdarma. Zájemci se mohou hlásit na OÚ.

            Vypracovala:  M. Škopová                                        Schválil: V. Ježek

 

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva