Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17. 4. 2023

  • rekonstrukce areálu „Na Ohrádce“ – zabudovaná betonová nádrž, nutný přesun kolotoče, fyzická kontrola zastupitelstva

  • výměna oken „Na Ohrádce“ – bude vypracována cenová nabídka

  • vybagrování náhonu na hřišti – řeší starosta

  • spolek zahrádkářů – od 22. 4. do 1. 5. naučná stezka s tajenkou pro děti a rodiče v parčíku u pošty ke Dni země

  • od 1. 5. 2023 změna otevírací doby pošty

  • 3. 6. 2023 Vítání občánků

  • 24. 6. 2023 Výlet do pivovaru Faltus v České Třebové

Vypracovala: P. Rezková Schválil: V. Ježek