Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30. 1. 2023

Přítomno: Všichni Omluven: /

  • dne 26. 1. proběhl audit na OÚ – bez závad
  • pomník – renovaci rezavého kovového kříže a růže provede K. Dachs
  • Oslovení firem na realizaci přestavby Ohrádky
  • areál „Na Ohrádce“ – výběrové řízení obálkovou metodou na zhotovitele rekonstrukce areálu
  • 11. 2. 2023 Masopustní průvod
  • 25. 2. 2023 SDH – Hasičský ples v Obecním hostinci v Jeníkovicích

Vypracovala: P. Rezková Schválil: V. Ježek