Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9. 1. 2023

Přítomno: Všichni       Omluven: /

 • obálkování + distribuce volebních lístků /volby Prezidenta České republiky 2023

 • úprava nájemní smlouvy – pronájmu areálu „Na Ohrádce“

 • nabídka stolního fotbálku v majetku obce – zastupitelstvo se shodlo na odprodeji majetku formou výběrového řízení – obálkovou metodou, minimální cena odkupu stolního fotbálku
  byla stanovena na 3 500,- Kč (pořizovací cena 8.000,- Kč) Bližší informace budou zveřejněny.

 • vrata u hasičárny – zadána oprava
 • kotel na OÚ – nízká teplota radiátorů v přízemí, do zasedací místnosti OÚ bude koupen odvzdušňovací ventil, do bytu v prvním patře termostatická hlavice na regulaci tepla
 • zakoupení nových světýlek na stromek – řeší zastupitelstvo
 • 16. 1. 2023 schůzka SDH a OÚ k akci Masopustní průvod
 • 27. 1. – 28. 1. volby Prezidenta České republiky 2. kolo
 • 11. 2. 2023 Masopustní průvod

 

Vypracovala: P. Rezková Schválil: V. Ježek