Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva obce dne 3.5.2023

Přítomno: Všichni Omluven: /

  • informace o průběhu rekonstrukce areálu „Na Ohrádce“

  • prodej stolní fotbálku – bude vyhlášen záměr (zastupitelstvo souhlasí)

  • 3. 6. 2023 Vítání občánků

  • Spolufinancování vodovodu v části obce (zastupitelstvo nesouhlasí)

  • 24. 6. 2023 Výlet do pivovaru Faltus v České Třebové

Vypracovala: P. Rezková Schválil: V. Ježek