Závěrečný účet obce Jílovice za rok 2021- návrh

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021

výkazy prosinec r. 2021

Závěrečný účet obce Jílovice za rok 2021

 

závěr.účet 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2021

 

Datum vyvěšení 24.1.2022, datum sejmutí 14.2.2022