Závěrečný účet obce – rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r. 2019

závěrečný účet 2019-varianta2

závěrečný účet varianta 1

výkazy prosinec 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r. 2019

zpráva inventarizační komise

inventarizační zpráva rok 2019

Návrh závěrečného účtu

Datum vyvěšení 15.4.2020, datum sejmutí 13.5.2020