Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, Závěrečný účet 2017, Inventarizační zpráva, Výkazy

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet, inventarizační zpráva

Výkazy prosinec 2017

Záv.účet-13.období2017

SEZK 2017

Datum vyvěšení 2.5.2018, datum sejmutí 30.6.2018