Zápis č. 153 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 31.8.2020

Přítomno: všichni                                                                                        Omluven: / distribuce darovacích smluv místním obyvatelům + dopis faráře Šlégra – řeší zastupitelé oprava komunikace před obchodem v tomto týdnu – řeší starosta zakoupen skladovací kontejner na lavice a stany, umístěn na ohrádce v lipové aleji nutno přesadit 1 seschlou lípu – řeší zastupitelé hasičská avie po technické …