Schválený závěrečný účet obce – rok 2019

Schválený závěrečný účet 2019 závěrečný účet 2019-varianta2 závěrečný účet varianta 1 výkazy prosinec 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r. 2019 zpráva inventarizační komise inventarizační zpráva rok 2019 Protokol o schválení účetní závěrky Datum vyvěšení 25.5.2020, datum sejmutí 30.6.2021