Závěrečný účet obce – rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r. 2019

závěrečný účet 2019-varianta2 závěrečný účet varianta 1 výkazy prosinec 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r. 2019 zpráva inventarizační komise inventarizační zpráva rok 2019 Návrh závěrečného účtu Datum vyvěšení 15.4.2020, datum sejmutí 13.5.2020