Zápis č. 147 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.1.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                                           Omluvena: Zdena Šolcová

 

  • akce zvětšení „sálu“ Na Ohrádce – zadáno projektantovi vypracovat projekt
  • ukončení provozu obchodu stávajícím prodejcem –  obchod předán starostovi
  • zednické, řemeslnické práce v obchodě, poté předáno novému prodejci
  • dary obyvatelům obce 400,- Kč/dospělí, 700,- Kč pro dítě do 15ti let (200,- Kč příspěvek na kroužky, nutné přinést doklad, potvrzení o zaplacení kroužku)
  • Odstranění starých javorů a náhradní výsadba nových javorů za staré (havarijní stav)
  • Schůzka spolků 12. 12. 2020
  • Masopust 29. 2. 2020

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 27. 1. 2020