Zápis č. 148 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.2.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                                           Omluvena: Martin Rydl

  • inventury – proběhly v pořádku v souladu s plánem inventur, vadný majetek byl odepsán
  • zednické, řemeslnické práce v obchodě téměř hotovy, opravu propadlé podlahy – řeší starosta
  • akce zvětšení „sálu“ Na Ohrádce vypracován projekt k úpravám a připomínkám – řeší zastupitelstvo
  • upřesnění informací na akci „Masopust“
  • Schůzka spolků 12. 12. 2020
  • Masopust 29. 2. 2020

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 10. 2. 2020