Zápis z mimořádné pracovní schůzky zastupitelstva dne 25. 9. 2014

   Přítomno :  sedm zastupitelů                                               Omluven :

 

  • Na základě  veřejné schůze konané dne 22.9. 2014, kdy mělo dojít ke schválení Územního plánu obce Jílovice, ( ÚP schválen nebyl – podány připomínky od Zemspolu ) byla svolána starostou obce další mimořádná schůzka zastupitelstva, kde došlo k projednání připomínek k ÚP.  Byl zkontrolován původní ÚP s nově navrženým ÚP. Zde bylo zjištěno, že požadavky zastupitelstva obce nebyly ze strany zpracovatele  nového ÚP dodrženy.

 

  • Závěr schůzky : zastupitelé trvají na požadovaných změnách, které byly písemně zpracovány. Starosta obce vyvolal další schůzku se zpracovateli ÚP obce Jílovice, kde bude důsledně trvat na dohodnutých změnách. Budou-li požadavky zaneseny do ÚP tak jak požadují zastupitelé, bude ÚP schválen na další veřejné schůzi konané dne 12.10.2014 v 19.00 hodin    „ NA  OHRÁDCE „

 

Vypracovala : M. Škopová                                                     Schválil :   V. Ježek

starosta obce