Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6. 10. 2014

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                Omluven :

 

  • Závady – nahlášeny závady na veřejném osvětlení u Hubáčkových – světla (2ks) opravena.

 

  • Přívod do rybníka u obchodu z „ olšinky“  nutné opravit, případně instalovat nové  přívodové potrubí, a to do období pokud nebude „olšinka“  osázena novými stromky.

 

  • Oprava kanalizace –náklady spojené s opravou  kanalizace před Kampeličkou  (optický kabel O2, který vedl skrz kanalizaci) ve výši 16.870,- Kč uhradí viník – O2.

 

  • Obec obdržela návrh smlouvy na spolupráci s Knihovnou v HK o zápůjčkách knih za úplatu.  Zastupitelé se zatím na podpisu smlouvy nedohodli. (projednání při další schůzce)

 

  • Územní plán obce – další projednání zastupitelstvem. Starosta pročetl veškerou dokumentaci k ÚP a zastupitelé se předběžně shodli na dalším postupu při schvalování ÚP na dnešní  (6. 10. 2014) veřejné schůzi (detailní zprávu bude obsahovat Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Jílovice).

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                         Schválil: V. Ježek

starosta obce