Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.10. 2013

Přítomno : sedm zastupitelů                                           Omluveno :

 

 • Žádost Zemspolu a.s. ČM o kontrolní den – dle smlouvy. Zastupitelé provedli kontrolní den 23. 9. 2013 v 16.00 hod. (kontrola výsadby stromů, kontrola příjezdové cesty k bioplynové stanici – směr od Hubáčkových) – vše bez připomínek, kromě příjezdové cesty, která bude opravena do konce června 2014. Zápis z kontrolního dne byl vyhotoven.

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM – oprava provedena

 • Zajištění voleb ve dnech 25. a 26. 10. 2013, roznesení volebních lístků.

 • Nová maketa policisty – bude umístěna u čekárny ve středu obce.

 

 • Správa silnic bude zajišťovat vyhrnování sněhu v Jílovicích z poboček v Jaroměři a Dobrušce. (HK – ne)

 

 • Oprava světla u čekárny – očištění od popínavých rostlin.

 

 • Zatrubení náhona u hřiště – povoleno zatrubil 57 m (téměř na konec fotbalového hřiště)

 

 • ČOV – odběr vzorků – některé parametry přesahují normu – příčina : odumírání sinic.

 

 • Přerušení přítoku vody do rybníka u obchodu – kamerovým systémem bylo zjištěno místo přerušení odtoku. Dále byly zijštěny další závady na kanalizaci a to narušení odpadních trub plynovými rozvody. Situace se bude řešit s RWE HK.

 

 • Dotace na zklidnění dopravy – proběhne další jednání starosty.

 

 • Navezení hlíny mezi Pumrovými a bytovkou – srovnání terénu a příprava pro sečení traktůrkem na jaro 2014.

 

 • Řepná kampaň – opět rozježděné krajnice před Jiráskovými a vyjeté koleje směrem k Třebechopvicím – hrozí poškození kanalizace, proto starosta obce žádal SÚS HK o umístění částečných zábran ( žádosti bylo částečně vyhověno ). Další jednání starosty se SÚS na místě proběhnou příští týden!

 

 • Zpívání u Kampeličky – je plánováno na 30.11. 2013

 • Vánoční posezení pro seniory je plánováno na 21.12. 2013

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil : V. Ježek

                                                                                                             starosta obce