Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 2.12. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                                                Omluveno: p. Balucha   Dotace na projekt kanalizace – zaplaceno  90.000,- Kč  –  ( tato částka by měla být vrácená formou dotace ) – bude zbývat doplatit 29 tis. korun.   Stavební povolení na revitalizaci mokřadu ( koupaliště ) bylo vydáno. Rozpočet na tuto akci je 1.250.000,- Kč.  Celá částka by …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.11. 2013

Přítomno:  sedm zastupitelů                                         Omluveno :   Obecní objekt Na Ohrádce – nová střecha – předání díla 15.11. 2013, cena : střecha – 217.783,- Kč, přístřešek – 116.718,- Kč ( ceny jsou uvedeny s DPH )   Odbahnění a celkovou revitalizaci „ koupaliště“ – žádost o stavební povolení. ( na realizaci projektu starosta aktivně pracuje – …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.11. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                                                Omluveno : p. Balucha   Správa silnic bude zajišťovat vyhrnování sněhu v Jílovicích z poboček v Jaroměři, Dobrušce a HK. Starosta obce vyvolal další jednání, které se bude týkat opravy silnic (hlavně krajnic) a údržby silnic v zimních měsících.   Spotřeba el. enerie –  rozbor a provedené nové měření. Ceny za spotřebovanou energii : – veřejné osvětlení …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.10. 2013

Přítomno : sedm zastupitelů                                           Omluveno :   Žádost Zemspolu a.s. ČM o kontrolní den – dle smlouvy. Zastupitelé provedli kontrolní den 23. 9. 2013 v 16.00 hod. (kontrola výsadby stromů, kontrola příjezdové cesty k bioplynové stanici – směr od Hubáčkových) – vše bez připomínek, kromě příjezdové cesty, která bude opravena do konce června 2014. Zápis z kontrolního dne byl vyhotoven. …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.9. 2013

Přítomno : sedm zastupitelů                                                    Omluveno :   Plán rozvoje obce – dotazníky byly v hojném počtu sebrány a nyní budou odvezeny ke zpracování do Centra evropského projektování v HK.   Dotace SFŽP na revitalizaci mokřadů – starosta obce nechal vypracovat projek – bude zpracován do konce září. Vedení obce se pokusí uplatnit tuto dotaci na vyčištění a celkové úpravy v okolí …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.8. 2013

Přítomno : sedm zastupitelů                                                  Omluveno :   Soutěž „ Obec roku „ – pokud se bude chtít naše obec přihlásit do této soutěže, musí mít zpracovaný Plán rozvoje obce – tím se v současné době bude zatupitelstvo zabývat a bude nutné, aby se zapojili i občané obce. 2.9. 2013 ( 18.00 hod. ) zastupitelé roznesou dotazníky a opět je …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.8. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                           Omluveno :   (Černý J. – dovolená)   Bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje na naší obec v celkové hodnotě 219.064,- Kč. Jedná se o pozemky, které jsou pod chodníky naší obce.   Šetření pojistné události  –  vyvrácené obrubníky u obecní cesty „na Mrštníku„. Lividátor pojišťovny odhadl škodu na 10.000,- Kč.   14.8. 2013 – …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.7. 2013

Přítomno:  šest zastupitelů                                 Omluveno: (Jarkovský – dovolená)     Dočasná objížďka přes Jílovice – v současné době  obec učinila další právní kroky za účasti starostů  Královy Lhoty a Libníkovic. V dotčených obcích objížďkou má být zvýšený dohled Policie ČR.   Závada na vozovce před Slaninovými  –  oprava 3 ks kanálových vpustí dokončena. Financování : po úspěšných jednáních 78.600,- uhradila …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.7. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                                Omluveno :  1 ( Černý Vl. )   Dětské hřiště Na Ohrádce – slavnostně otevřeno dne 13. 7. 2013.  (Cena : 160.526,- Kč – financováno pouze ze zdojů obce). Zatím pozitivní reakce od obyvatel obce – velká účast dětí i dospělých.   Položení dlažby  (cca 30 m2) na OÚ a rekonstrukce koupelny v obecním bytě (stáří 40 let)  – rekonstrukce dokončena. …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.7. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                            Omluveno :  1 ( Černý J. – dovolená )   Dětské hřiště Na Ohrádce by mělo být realizováno ve dnech od 2.7 do 4.7. a předběžný termín slavnostního otevření je stanoven na 12.7. 2013 od 17,00 hodin.   Položení dlažby  (cca 30 m2) na OÚ a rekonstrukce koupelny v obecním bytě (stáří 40 let)  – obec vybrala zhotovitele a v současné době je rekonstrukce …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17.6 . 2013

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17.6 . 2013  Přítomno : sedm zastupitelů                                     Omluveno : 0 Dětské hřiště Na Ohrádce by mělo být realizováno ve dnech od 24.6. do 26.6. a předběžný termín slavnostního otevření je stanoven na 28.6. 2013 od 17,00 hodin. Čištění kanalizace + monitoring od firmy AQUA Servis a.s. RK je dokončeno. Firma předala veškerou dokumentaci týkající se technického …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3. 6. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :  0   Dětské hřiště Na Ohrádce by mělo být předáno 10.7.2013. TJ zajistí krátký program u příležitosti otevření tohoto dětského koutku.   Čištění kanalizace + monitoring. Vybraná firma AQUA Servis a.s. RK již započala s pracemi a v současné době je odvezeno 20 tun  materiálu, který byl odstraněn z naší kanalizace. …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6. 5. 2013

       Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:  0 Stížnosti občanů na neustálé vypínání el. proudu bez informování ze strany dotavatele (ČEZ). Obec zaslala na ČEZ dopis s touto informací a žádá nápravu. Zástupci ČEZu na stížnost reagovali omluvou se sdělením, že poruchy vznikly na vysokém napětí. Obec obdržela dotaci 90.000,- Kč, o kterou bylo požádáno za účelem spolufinancování projektu na kanalizaci. Dotaci na dětské hřiště obec …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 22. 4. 2013

   Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                Omluveno:  0   Instalace kontejneru  (velikost 40x40x120cm) na drobný elektro odpad, baterie, zářivky apod. bude umístěn v obchodu. Zajistí starosta obce   Stížnosti občanů na neustálé vypínání el. proudu bez jakéhokoliv informování ze strany dotavatele (ČEZ). Obec zaslala na ČEZ dopis s touto informací a žádá nápravu.   Vjezd u nemovitosti pí. Křížkové – opravu provede …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 8. 4. 2013

  Přítomno :  šest zastupitelů                                                   Omluveno :  p. Škopová (nemoc) Informace z účasti starosty a místostarostky obce na Valné hromadě Mikroregionu Třebechovicko: Plánovaný turnaj ve MRT ve fotbalu je plánován na 7. 9. 2013, každá obec MRT by měla opět sestavit družstvo. Družstvo obce Jílovice získalo v roce 2012 1. místo. Skupina MAS disponuje pro rok 2013 prostředky ve výši 900 tis. Kč Stav kanalizace v obci …