Zápis č. 100 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.4. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluvena: M. Škopová

Audit obce – bez výhrad !

Stížnost obyvatelů čp. 103 na pana Kánského st. – ostříhání smrků na pozemku náležící čp. 103 a volné pobíhání jeho psa za nemovitostí – vše vyřešeno domluvou starosty s p. Kánským.

Statin, z.s. Praha pan Ludvík Hess – smlouva – finanční dar v hodnotě 5.000,- Kč na BABY BOX v RK.

Odeslána žádost o platby na vedlejší výdaje dotace „ Mokřad „ – smlouva zatím není podepsaná – bude schválena na veř, schůzi.

Osázení Mokřadu – do konce dubna 2016.

Smlouva na sjezdy a chodníky se Správou silnic HK – 18 tis. korun

Oprava prasklého potrubí vodovod. řádu u Štibingerových – výkop bude zaasfaltován příležitostně s jinými pracemi v obci. Provede a zafinancuje Královéhradecká provozní a.s.

Pojištění majetku obce – nová smlouva s Kooperativou = náklady 10.950,- Kč/ 1rok ( původní s ČP vypovězena – cena 25 tis. Kč za rok )

Členské příspěvky na MRT – 18 Kč na 1 obyvatele – bude schváleno ne veř. schůzi.

Příprava vyhlášky obce o zákazu podomního prodeje v obci.

Příjezdové komunikace mezi Zemánkovými a p. Pumrem v majetku Pozemkového úřadu – v KÚ změněno z komunikace na ornou plochu. Starosta obce jedná s Pozemkovým úřadem o vrácení zpět na komunikaci.

Obsluha křovinořezu : Marek Holeček.

Obsluha postřikovače – zastupitelé ( prozatím není žádný zájemce o tuto práci )

Pozvánka na veřejné zasedání 27.4. 2016 – vyvěšena na úřední desce a obecních vývěskách. Z důvodu závady na rozhlasovém počítači, bylo vyhlášeno o den později

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce