Zápis č. 99 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.4. 2016

Přítomno : sedm zastupitelů
Omluven :

Knihovna – sepsaná hmotná zodpovědnost se sl. Rezkovou na majetek, který knihovna má a využívá.

Revize výsuvného žebříku – nejprve proběhne oprava ( tu provede pan Černý Josef ), pak bude požádáno o provedení revize.

Statin, z.s. Praha pan Ludvík Hess – žádost o příspěvek na BABY BOX pro odložené děti v RK. Zastupitelé se shodli na daru v hodnotě 5.000,. Kč.

Osázení Mokřadu – návrh na výsadbu dřevin, přesný rozpis dřevin a situační nákres předložila AOPK ČR. Obec musí tento požadavek akceptovat a zrealizovat. Starosta obce zajistil nové zaměření oblasti „ Mokřad“ a je také vystavená technická zpráva. Vícepráce v hodnotě 21.381,- Kč – poskytnutá dotace na akci „ Poskytnutí podpory na Mokřad „

Zatoulaný pes – starosta obce zajistil umístění v útulku Lukavice – poplatek pro obec činil 5.000,- Kč.

Obec oslovila 3 firmy – záměr obce = vybudování zastávky v centru obce + komunikace ( chodník ) k Zuzkovým .

Služba pro občany : – vývoz septiků : 22+23. 4. 2016

čištění komínů : 29.+30. 4. 2016

Práce pro obec : Josef Pavlík – park a malé obecní plochy, Václav Slezák – obsluha a údržba ČOV (předání od p. Jarkovského proběhne po dohodě do konce roku 2016) , úklid obce a postřiky – K. Pavlíková a M. Holeček, Pavlík Josef
Obec zatím nesehnala pracovníka pro práci s křovinořezem, znovu oznamujeme, že tato pracovní pozice je volná!

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce