Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.5. 2015

Přítomno : šest zastupitelů                                                  Omluven : T. Kazda

 • Obec vypoví smlouvu České pojišťovně k 31.5. 2016. Na pojištění obecního majetku bude vybrána pojišťovna s výhodnějšími podmínkami-
 • Osazení svislými dopravními značkami ve středu obce – firma provedla v požadovaném termínu objednané služby. Zbývá dodělat ještě vodorovné značení.
 • Starosta obce zaslal žádost ( SÚS HK ) na obnovu vodících čar a nápisu STOP před OÚ a opravu komunikace od křižovatky směrem na Třebechovice. Žádal konkrétně o frézování tohoto úseku, aby výsledek opravy byl kvalitnější – obec dosud neobdržela vyjádření ze strany SÚS HK .
 • Odvodnění části komunikace mezi OÚ a nemovitostí pana Luňáčka – bylo provedeno. Konečné podbetonování vpusti bude realizováno po sesednutí zeminy.
 • Schválené dotace pro naší obec :dotace na komunikace z Programu obnovy venkova ( POV ) v částce 600 tis. Kč budou použity na

  vybudování chodníku k ČM . ( projekt je zpracován )

  dotace na „ Mokřad „ ( koupaliště ) v částce 340 tis. Kč . ( projekt je zpracován )

  Opravená kanalizace ( havarijní stav kanalizace ), na kterou obec obdržela dotaci, musí být zkolaudována do 30.6. 2016.

 • SDH Jílovice – mládež dostala k dispozici prostory v 1. patře Kampeličky – vybudování klubovny – vybavení pomůže zajistit obec. Obec zakoupí plovoucí podlahu v nižší cenové kategorii a to z důvodu dočasného využívání těchto prostorů, neboť záměr obce je ( projekt je již zpracován ), aby 1. podlaží Kampeličky bylo přebudováno na bytovou jednotku.
 • Kontrola stavebních úprav Na Ohrádce Krajskou hyg. stanicí se sídlem v RK – kontrola neshledala žádné závady a objekt lze používat dle záměru obce.

page1image17120 page1image17280

Místnost ( šatna s WC ) Na Ohrádce , která byla upravená samostatným vchodem – úklid zajistila TJ . ( drobné úpravy a dovybavení zajistí TJ – zodpovídá Škopová )

Pivoseč v Jílovici : 20.6. 2015, soutěž hasičů : 14.6.2015