Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 5.8. 2015

Přítomno :  pět zastupitelů                        Omluven :  T. Kazda, J. Rydlová Dotace na „ Mokřad „ zastupitelé byli seznámeni se „ Zadáním zadávacího řízení „ , jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Dne 13.8. 2015 ve čtvrtek v 18,00 hod.   –  otevírání obálek (  vyhrává …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 22.6. 2015

Přítomno :  šest  zastupitelů                                    Omluven :  JUDr. Thiel       Znečištěná komunikace v naší obci od řezanky převáženě Zemědělským družstvem Dobruška .  Starosta obce jednal se zástupcem zmiňovaného podniku o náhradě škody za znečištění obce.  (  úklid v obci …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.5. 2015

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                   Omluven :     Obec vypověděla smlouvu České pojišťovně a oslovila jiné pojišťovny, které mají zpracovat cenové nabídky na pojištění majetku obce.   Vodorovné značení a osazení svislými dopravními značkami ve středu obce provede  …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.4. 2015

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.4 . 2015      Přítomno: 6 zastupitelů                                    Omluvena: p. Škopová Monika   Žádost p. Grulichové o nákup nového mrazícího pultu do místního obchodu, a to z důvodu nefunkčního a zastaralého stávajícího. Schválen nákup nového za cenu do 10 tis. …