Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 31.8.2015

Přítomno :  sedm zastupitelů                                     Omluven :

 

 

  • Revize dětského hřiště  – nutná výměna ložiska na kolotoči – zajistí p. Škop, jinak bez závad.

 

  • Dotace na traktůrek nakladač – obec může zažádat o dotaci na traktorový víceúčelový nakladač v hodnotě jeden milion korun, kdy dotace pro obec  činí 85 % a 15 % zbývá k úhradě obci. Zastupitelé souhlasí  s podáním žádosti o tuto dotaci. Starosta obce zjistí podrobnosti.

 

  • Stočné pro občany v Jílovicích je stanoveno na 31,22 Kč/m3.  Uhrazené stočné na rok 2015 bude bráno jako záloha na stočné, doplatky budou vybírány v lednu a únoru 2016.  Veškeré informace občané  obdrží v dopise, který bude zastupitelstvo roznášet.

 

  • DĚTSKÝ  DEN  – 5.9. 2015 ( rybaření, soutěže apod. ) – občerstvení zajišťuje paní Hošková, organizaci zajišťují členové zastupitelstva.

 

  • Volejbalový turnaj – 12.9. 2015 – od 8,30 hod.

 

  • Obec vyhlásí pro občany výběrové řízení na navržení nové autobusové zastávky v centru obce. Návrhy  ( nákresy ) – bude možno odevzdat do 15.12. 2015 na OÚ, všechny návrhy budou zveřejněny a občané budou sami rozhodovat svými hlasy o vzhledu naší nové zastávky.

 

 

 

 

             Vypracovala : M. Škopová                                  Schválil :   V. Ježek

                                                                                                starosta obce