Zápis č. 93 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.1. 2016

+6Přítomno : sedm zastupitelů Omluven :

Česká pošta v Jílovici – pobočka bude v průběhu roku 2016 zrušena. Ze strany České pošty byl nabídnut produkt Pošta Partner, kdy pracovník by byl zaměstnancem obce – s touto variantou zastupitelé nesouhlasí – vysoké náklady pro obec a zastupitelnost ( nemoc, dovolená, apod.) pracovníka by byla velmi obtížná. Partnerství bude nabídnuto jiným možným subjektům v obci (OSVČ)
Poskytované služby poštovními doručovatelkami :

Žádost o odstranění stavby čp. 86 – zastupitelé souhlasí.

Inventury obecního majetku jsou provedeny v požadovaných termínech . Inventární komise předala výsledky inventur s veškerými náležitostmi starostovi obce .

Seřízení světla nad přechodem pro chodce u Holubů – starosta obce zaslal žádost o prošetření nastavení úhlů náklonu světel, které jsou požadovány v projektu stavby. ( práce provede firma Březovský ) .

Žádost hasičů o jednorázový příspěvek na činnost – 20000,- Kč. ( bude dodána písemná žádost ) – zastupitelé souhlasí.

PLES OBCÍ – místo konání Bolehošť – termín 30.1. 2016 – obecní příspěvek do tomboly – 1000,- Kč – zastupitelé souhlasí.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce