zápis č. 97 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.3. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluven : Škopová ( prac. neschopnost )

Řešení opravy PC z knihovny s ACT Plus Dobruška.

Záclony, gárnyže a závěsy z OÚ budou dány do klubovny hasičů v budově „ Kampeličky „.

Zastávka v centru obce – výběru se zúčastnilo 69 obyvatelů – vítězný návrh – č. 18 – dokumentace uložena na OÚ.

Policie ČR – zaslala na OÚ seznam s počtem jejich zásahů v naší obci.

Návrh projektu – „ Zklidnění části obce Jílovice „ – komunikace směr Libníkovice. Pro možnost realizace – nákladné úpravy. Cena studie – 8.000,- Kč.

Průkazy energetické náročnosti obecních budov – cena 18.000,- Kč.

www stránky obce – rekonstrukce stránek – nový návrh předložil pan Kovanda – cenová nabídka je 8.000,- Kč včetně DPH . od společnosti Galileo se nové stránky objednávat nebudou.

Nedostatek skleněných půllitrů „ Na Ohrádce „ Akce spolků ! Řešit bude starosta

Dopravní nehoda 7.3.2016 u OÚ – řešeno Policí ČR a HZS.

Oprava světel v obci – zastupitelé obešli celou obec a nahlásili závady.

Podvodní prodejci el. energie – nabízeli služby v obci, volána PČR. Podobné prodeje budou řešeny obecní vyhláškou o zákazu podomního prodeje. Starosta osloví Ministerstvo vnitra.

Příprava návrhu rozpočtu obce pro rok 2016.

Občanům, kteří nemají uhrazené závazky vůči obci ( poplatky ze psů, odvoz odpadu ), byly zaslány upomínky.

České pojišťovně zaslána výpověď ze smlouvy, bude uzavřena pojistná smlouva s Kooperativou, která předložila nižší cenovou nabídku.

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce