Zápis č. 96 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.2.2016

Přítomno: sedm zastupitelů Omluven :

Kontrola hygieny v obecním obchodě – nutná instalace dřezu s deskou – starosta obce již zadal tento požadavek firmě.

Sportovní kurty – instalován nový vodoměr.

Provizorní odtok u Luňáčkových před hasičskou zbrojnicí – v jarních měsících bude provedena konečná oprava podbetonováním.

Mokřad – byly provedeny odběry ( 26.1. 2016 ) vzorků z vytěžené hlíny z Mokřadu – provedla EMPLA HK. Vzorky ( cena 7.478,- Kč ) dopadly velmi dobře, jen u dvou položek je mírný přesah nad normu. Není nutno likvidovat na skládce, je možno využít na zemědělský půdní fond! Dle předpisů nutno vzorkovat ještě jednou a to před odvozem , případně rozhrnutím. Doba na uskladnění na mezideponii pro vysušení je jeden rok.
Byla provedena kolaudace Mokřadu – bez závad.

Zastávka v centru obce – návrhy od obyvatel obce budou vystaveny na OÚ a obyvatelé s trvalým pobytem starší 15 let mohou hlasováním ( každý pouze jeden hlas ) projevit svůj názor a vkus a to ve dnech :
– 27.2. 2016 ( sobota ) 9,00 – 11,00 hod.
– 29.2. 2016 ( pondělí ) 16,00 – 19,00 hod.
– 2.3. 2016 ( středa ) 14,00 – 19,00 hod.
Zastávka s nejvyšším počtem hlasů bude obcí pak realizována.

Policie ČR – zaslala na OÚ seznam s počtem jejich zásahů v naší obci. Nejvíce je přestupků proti silničnímu provozu!

Návrh projektu – „ Zklidnění části obce Jílovice „ – komunikace směr Libníkovice. Projekt je připraven ve formě návrhu. Vyzvedne starosta.

Dotace na traktůrek nakladač s příslušenstvím – žádost prošla již 3.kolem a je velmi pravděpodobné, že obec dotaci obdrží.

www stránky obce – rekonstrukce stránek – cenová nabídka je 11.979,- Kč včetně DPH – zastupitelé se seznámili s návrhem stránek i s možnostmi využití jednotlivých sekcí. Dodavatel : Galileo (současný poskytovatel) Bude osloven ještě min. jeden konkurent! Zařídí starosta.

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce
Výše uvedený zápis si můžete stáhnout v PDF.