ZEMSPOL – objednávky brambor na rok 2019

Zaměstnanci, akcionáři a propachtovatelé pozemků společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., kteří mají zájem o brambory se mohou hlásit ve středisku Suška České Meziříčí v kanceláři evidence půdy u paní Vošvrdové od pondělí 11.3.2019 do čtvrtka 21.3.2019. Telefonní číslo 733 187 045.

Cena za 1 ár je Kč 950,-, platí se hotově nebo srážkou z pachtovného při podpisu objednávky, objednávka je závazná.

V Českém Meziříčí dne 7.3.2019


ZEMSPOL – objednávky brambor na r. 2019

Silvestrovské grilování klobás

Věnujte prosím pozornost tomuto hlášení!

Potraviny Jílovice p. Grulichová pořádá akci se silvestrovskou grilovanou klobásou a s teplými i studenými nápoji. Klobása se podává 5 minut po půlnoci u místního obchodu. Ceny lidové! Všichni jsou srdečně zváni!

Na závěr tohoto hlášení mi Vážení spoluobčané dovolte, abych Vám jménem celého zastupitelstva obce a i jménem svým popřál ještě jednou hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2019! Ať se Vám splní vše, co si budete tajně přát při půlnočním silvestrovském přípitku!

Děkuji za pozornost!