Zápis č. 138 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.4.2019

Přítomno : šest zastupitelů                                                                Omluven : p. Rezková Usazení kamene u lípy Pachtovní smlouvy Oprava sloupku Na Ohrádce – zajistil Martin Rydl Oprava značení obce – zajistil Jiří Jarkovský Řešení výtluků na komunikacích obce – fotodokumentace byla zaslána na SÚS HK, obdrženo zamítavé stanovisko, bude zaslána stížnost na Krajský úřad HK 4.2019 …

Zápis č. 137 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.4.2019

Přítomno:sedm zastupitelů                                                            Omluven:/ Schůzka ohledně výjezdové jednotky 12. 4. – řeší starosta Schválená dotace od Mikroregionu Třebechovicko na Traktoriádu v hodnotě 5.000,- Kč Schválená neinvestiční dotace na obchod od Královéhradekého kraje v částce 33.000,- Kč úklid u „Mokřadu“ – provedli členové SDH, schválená odměna – 15.000,- Kč úklid v parku – provedli …

Zápis č. 136 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.3.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: Martin Rydl Návštěva zvonového patra v kostele na Vysokém Újezdě – zajišťuje Benešová, Rezková Třebechovické Haló – chyby v příspěvcích – příspěvky obcí budou zasílány zpět ke kontrole Na základě podnětu od TJ Jílovice z.s. podána žádost o dotaci od Mikroregionu Třebechovicko na Traktoriádu na částku 5.000,- Kč Možnost …

Zápis č. 135 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.2.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: M. Benešová  Dotace na veřejné osvětlení v částce 519 486 Kč – na dodavatele bude vypsáno výběrové řízení Pomník – s kameníky jedná starosta Končí povolení vypouštění vod, nutno zažádat o prodloužení – řeší starosta Od 1. 3. možnost odvážet roští na čarodějnice za ohrádku Skládka v březnu otevřena první …

Zápis č. 134 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.2.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: p. Jarkovský(nemoc) Jednání ohledně osvětlení – proběhne, řeší starosta Pomník – kameník pošle cenovou nabídku, řeší starosta Zástupci TJ a SDH – setkání každou 1. středu v měsíci na obecním úřadě Počítač v knihovně – výměna z OÚ (zastaralý, nelze nainstalovat antivirový program) Vyřazení starého počítače z knihovny k 1.3.2019 možnost odkoupení za …

Zápis č. 133 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.1.2019

Přítomno:šest zastupitelů                                                              Omluven:jeden zastupitel Změna termínu vítání občánků na 9. 3. 2019 Inventury – proběhly v pořádku v souladu s plánem inventur Veřejné osvětlení – dotace na lampy, na výměnu vedení (kabelů) hradí obec. Bude vypsáno výběrové řízení V obci nutnost zřízení výjezdové jednotky – informovaní zástupci SDH, v řešení Popadané stromy v lese …

Zápis č. 132 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.1.2019

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                   Omluven: Tříkrálová sbírka (sobota 5. 1. 2019) – byla vybrána částka 8.942,- Kč Žádost o dar Domácí péči ČM – zastupitelstvo odsouhlasilo částku 1.000,- Kč Firma Rema žádá o souhlas s jednáním s firmou Eko Kom (odvoz odpadů) – zastupitelstvo souhlasí Dotaci na obchod – obec podala žádost na …

Zápis č. 131 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.11.2018

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                             Omluven:    Ohrádka – Jana Hošková končí – vyhlášen záměr Stížnost pana X na hluk a zápach (psi a výfuk od auta) domu Y – p. X chce řešit, paní X pozvaná na obecní úřad Upřesnění organizace akce rozsvícení stromečku (1. 12.) Upřesnění organizace akce pro důchodce …

Zápis č. 130 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.11.2018

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                             Omluven:   Distribuce pozvánek na akci posezení pro důchodce – zastupitelé Organizace akce rozsvícení stromečku – tvorba plakátu, zdobení stromu Stížnost Vágnerových na padající větve na pozemek – řešil starosta, vyřešeno Kolaudace náhona proběhne 14. 11. Ohrádka další postup – bude řešeno na zastupitelstvu dne 26. 11. …

Zápis č. 129 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 19.9.2018

Přítomno : šest zastupitelů                                                           Omluven : p. Šolcová   Volební komise – školení. Jednání zástupců OÚ a Zemspolu o územním plánu obce Jílovice Oprava chodníku u Veverkových. ( provedl Ježek Ondřej. ) Lavičky pro diváky u víceúčelového hřiště jsou přidělané ( provedl Havel Láďa a Havel Lukáš ) Spadlý strom u …

Zápis č. 128 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.8.2018

Přítomno : pět zastupitelů                                                                Omluven : p. Škopová, Balucha Probíhající oprava komunikace – směr Třebechovice p. O. Dokončení zatrubení náhona Územní plán Nákup vibrační desky na kurty (cca 10 tis. Kč) Prezentace obce z dronu Jednání Stavebního úřadu u stavby p. Slaninové 18. a 19. 10. 2018 vývoz septiků Vyhláška o místním …

Zápis č. 127 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.3.2018

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :   Položkový rozpočet na zatrubení náhonu – obeslány firmy . Nepořádek v obci – Cukrovar vyváží hlínu na kopec za Hubáčkovými – úklid firma zajistí . Výsadba lipové aleje k mokřadu. Potřebné souhlasy obec obdržela. Zaměření aleje. Nutné dohodnout postup výsadby. Zaměření hráze u rybníka u …

Zápis č. 126 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.2.2018

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :   GDPR ( General Data Protection Regulation ) – je jednotný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude od 25.5. 2018 určovat pravidla pro zpracování osobních údajů. Nepořádek v obci – Cukrovar vyváží hlínu na kopec za Hubáčkovými – úklid firma zajistí každý …

Zápis č. 125 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.2.2018

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :   Nová mapa do vitríny u kurtů – objednal starosta Policie ČR – informace pro obec : 1x trestný čin, 18x přestupek – to vše za rok 2017. Pasport dopravního značení – realizace od vybrané firmy – cena 27.656,- Kč Orientační značení v obci pro …

Zápis č. 124 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.10.2017

  Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :   Volební lístky – kompletace dle seznamu voličů. Roznést do 17.10. 2017 Mikroregion vydá kalendáře na rok 2018  – 6x foto Jílovice. Správa silnic – bezúplatné převedení pozemků. ( oboustranně ) Hřiště – oprava v záruční době. Garáže – sklad TJ a SDH – …