Zápis č. 133 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.1.2019

Přítomno:šest zastupitelů                                                              Omluven:jeden zastupitel Změna termínu vítání občánků na 9. 3. 2019 Inventury – proběhly v pořádku v souladu s plánem inventur Veřejné osvětlení – dotace na lampy, na výměnu vedení (kabelů) hradí obec. Bude vypsáno výběrové řízení V obci nutnost zřízení výjezdové jednotky – informovaní zástupci SDH, v řešení Popadané stromy v lese …

Zápis č. 132 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.1.2019

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                   Omluven: Tříkrálová sbírka (sobota 5. 1. 2019) – byla vybrána částka 8.942,- Kč Žádost o dar Domácí péči ČM – zastupitelstvo odsouhlasilo částku 1.000,- Kč Firma Rema žádá o souhlas s jednáním s firmou Eko Kom (odvoz odpadů) – zastupitelstvo souhlasí Dotaci na obchod – obec podala žádost na …

Zápis č. 131 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.11.2018

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                             Omluven:    Ohrádka – Jana Hošková končí – vyhlášen záměr Stížnost pana X na hluk a zápach (psi a výfuk od auta) domu Y – p. X chce řešit, paní X pozvaná na obecní úřad Upřesnění organizace akce rozsvícení stromečku (1. 12.) Upřesnění organizace akce pro důchodce …

Zápis č. 130 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.11.2018

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                             Omluven:   Distribuce pozvánek na akci posezení pro důchodce – zastupitelé Organizace akce rozsvícení stromečku – tvorba plakátu, zdobení stromu Stížnost Vágnerových na padající větve na pozemek – řešil starosta, vyřešeno Kolaudace náhona proběhne 14. 11. Ohrádka další postup – bude řešeno na zastupitelstvu dne 26. 11. …

Zápis č. 129 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 19.9.2018

Přítomno : šest zastupitelů                                                           Omluven : p. Šolcová   Volební komise – školení. Jednání zástupců OÚ a Zemspolu o územním plánu obce Jílovice Oprava chodníku u Veverkových. ( provedl Ježek Ondřej. ) Lavičky pro diváky u víceúčelového hřiště jsou přidělané ( provedl Havel Láďa a Havel Lukáš ) Spadlý strom u …

Zápis č. 128 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.8.2018

Přítomno : pět zastupitelů                                                                Omluven : p. Škopová, Balucha Probíhající oprava komunikace – směr Třebechovice p. O. Dokončení zatrubení náhona Územní plán Nákup vibrační desky na kurty (cca 10 tis. Kč) Prezentace obce z dronu Jednání Stavebního úřadu u stavby p. Slaninové 18. a 19. 10. 2018 vývoz septiků Vyhláška o místním …

Zápis č. 127 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.3.2018

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :   Položkový rozpočet na zatrubení náhonu – obeslány firmy . Nepořádek v obci – Cukrovar vyváží hlínu na kopec za Hubáčkovými – úklid firma zajistí . Výsadba lipové aleje k mokřadu. Potřebné souhlasy obec obdržela. Zaměření aleje. Nutné dohodnout postup výsadby. Zaměření hráze u rybníka u …

Zápis č. 126 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.2.2018

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :   GDPR ( General Data Protection Regulation ) – je jednotný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude od 25.5. 2018 určovat pravidla pro zpracování osobních údajů. Nepořádek v obci – Cukrovar vyváží hlínu na kopec za Hubáčkovými – úklid firma zajistí každý …

Zápis č. 125 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.2.2018

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :   Nová mapa do vitríny u kurtů – objednal starosta Policie ČR – informace pro obec : 1x trestný čin, 18x přestupek – to vše za rok 2017. Pasport dopravního značení – realizace od vybrané firmy – cena 27.656,- Kč Orientační značení v obci pro …

Zápis č. 124 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.10.2017

  Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :   Volební lístky – kompletace dle seznamu voličů. Roznést do 17.10. 2017 Mikroregion vydá kalendáře na rok 2018  – 6x foto Jílovice. Správa silnic – bezúplatné převedení pozemků. ( oboustranně ) Hřiště – oprava v záruční době. Garáže – sklad TJ a SDH – …

Zápis č. 123 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.9.2017

  Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven : p.Škopová – nemoc   Zatrubení náhon Pasport komunikací Znečištění komunikací od spol. Zemspol České Meziříčí a.s., obec obdržela od občanů několik stížností včetně fotodokumentací znečištěného majetku. Dohodnut úklid s vedením Zemspol Č.M. a.s.. Do budoucna – v případě opakování situace bude řešeno s úřady. K.Ú., SSÚ, …

Zápis č. 122 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30.8.2017

  Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven : Rydlová – nemoc   Ochrana os. údajů – bude se dál řešit na Mikroregionu . Zklidnění naší obce – příprava žádosti o kolaudaci. Poškození sloupku u obchodu – viníky firma Marius Pedersen – pojistná událost. Nakladač víceúčelový – obec musí znovu žádat o …

Zápis č. 121 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.7.2017

  Přítomno :  šest zastupitelů                                                                Omluven :  p. Škopová (lázně)     Nové nádoby na tříděný odpad získané bezúplatnou výpůjčkou od f. Marius Pedersen byly umístěné u bytové jednotky č.p. 109 Správě silnic Královéhradeckého kraje byla odeslaná žádost na opravu komunikací (projeté koleje, propadlé kanály), oprava přislíbena do 3 měsíců. …

Zápis č. 120 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.6.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :   Územní plán obce – obec bude zažádat o prodloužení . Oprava osvětlení + nové světlo u obchodu 19.600,- Kč . Antukové hřiště – čeká se na dodávku  sítí, aby při pokládce finální části ( antuka )  nedošlo k poničení.  Do 22.6. by měly být …

Zápis č. 119 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.5.2017

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven : p .Škopová (nemoc)   Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 17.5.2017 Obec obdržela žádost od myslivců o sečení trávy u odchovny obcí. Zastupitelstvo souhlasí. Kontrola spalinových cest bude probíhat ve dnech 5. – 6. 5. 2017. Svoz nebezpečného odpadu bude 13.5.2017 v době od 9,10 do …