Zápis č. 125 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.2.2018

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :   Nová mapa do vitríny u kurtů – objednal starosta Policie ČR – informace pro obec : 1x trestný čin, 18x přestupek – to vše za rok 2017. Pasport dopravního značení – realizace od vybrané firmy – cena 27.656,- Kč Orientační značení v obci pro …

Zápis č. 124 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.10.2017

  Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :   Volební lístky – kompletace dle seznamu voličů. Roznést do 17.10. 2017 Mikroregion vydá kalendáře na rok 2018  – 6x foto Jílovice. Správa silnic – bezúplatné převedení pozemků. ( oboustranně ) Hřiště – oprava v záruční době. Garáže – sklad TJ a SDH – …

Zápis č. 123 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.9.2017

  Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven : p.Škopová – nemoc   Zatrubení náhon Pasport komunikací Znečištění komunikací od spol. Zemspol České Meziříčí a.s., obec obdržela od občanů několik stížností včetně fotodokumentací znečištěného majetku. Dohodnut úklid s vedením Zemspol Č.M. a.s.. Do budoucna – v případě opakování situace bude řešeno s úřady. K.Ú., SSÚ, …

Zápis č. 122 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30.8.2017

  Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven : Rydlová – nemoc   Ochrana os. údajů – bude se dál řešit na Mikroregionu . Zklidnění naší obce – příprava žádosti o kolaudaci. Poškození sloupku u obchodu – viníky firma Marius Pedersen – pojistná událost. Nakladač víceúčelový – obec musí znovu žádat o …

Zápis č. 121 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.7.2017

  Přítomno :  šest zastupitelů                                                                Omluven :  p. Škopová (lázně)     Nové nádoby na tříděný odpad získané bezúplatnou výpůjčkou od f. Marius Pedersen byly umístěné u bytové jednotky č.p. 109 Správě silnic Královéhradeckého kraje byla odeslaná žádost na opravu komunikací (projeté koleje, propadlé kanály), oprava přislíbena do 3 měsíců. …

Zápis č. 120 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.6.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :   Územní plán obce – obec bude zažádat o prodloužení . Oprava osvětlení + nové světlo u obchodu 19.600,- Kč . Antukové hřiště – čeká se na dodávku  sítí, aby při pokládce finální části ( antuka )  nedošlo k poničení.  Do 22.6. by měly být …

Zápis č. 119 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.5.2017

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven : p .Škopová (nemoc)   Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 17.5.2017 Obec obdržela žádost od myslivců o sečení trávy u odchovny obcí. Zastupitelstvo souhlasí. Kontrola spalinových cest bude probíhat ve dnech 5. – 6. 5. 2017. Svoz nebezpečného odpadu bude 13.5.2017 v době od 9,10 do …

Zápis č. 118 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.4.2017

  Přítomno :  pět  zastupitelů                                                           Omluven : p .Škopová, JUDr. Thiel   Byly zaslány dopisy s upozorněním na chybné parkování obyvatelům obce, kterých se toto parkování týká, okamžitá náprava nastala skoro u všech oslovených. U jednoho dořešeno Pořádkovým výborem. Obec Jílovice obdržela žádost od p. Luňákové o podporu obce Jílovice k její …

Zápis č. 116 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 8.3.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   SDH – žádost o příspěvek na nákup uniforem 10 ks – cena  celkem 42.526,- Kč.  Zastupitelstvo souhlasí. Návrh rozpočtu obce – starosta  seznámil zastupitele s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu s tím, že návrh bude vyvěšen na úřední desce a poté schválen na veřejně schůzi. Nabídka firmy …

Zápis č. 115 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.2.2017

  Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   Skládka biologického odpadu – pozemek byl vyjmut ze zemědělského půdního fondu. Systém sběru a recyklace obalových odpadů – ECO-COM – zpětný odpad – obec obdržela 25.576,- Kč. Bioplynová stanice – nevhodné skladování řepných řízků ( fotografie na obci ), otevřený poklop zásobníku – …

Zápis č. 114 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.2.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   Odklízení sněhu „ Na drahách „ – kvůli bezpečnosti provozu a chodců byl v této části obce odstraněn za pomocí nakladače sníh. Pasport komunikací – termín dokončení odložen z důvodu nepříznivého počasí. Traktůrek – záměr obce  nabídnout starý traktůrek k odprodeji  – vyvolávací cena bude 20 000,-Kč …

Zápis č. 113 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.1.2017

  Přítomno :  pět  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Kazda, p. Rydlová   Vyúčtování prací na antukovém hřišti – celková suma za jednotlivé faktury činí 236.270,- Kč bez DPH. Zbývá dokončit pár drobností. Nákup nového traktůrku se sněžnou frézou – rychlé řešení nákupu, starosta obce obvolal všechny zastupitele, aby se vyjádřili k situaci, …

Zápis č. 112 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.1.2017

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven:  p. Balucha   Vrchní část antukového hřiště – starosta obce oslovil 5 firem ke zpracování cenové nabídky na dodání finální části antukového hřiště. Traktůrek – oprava – vadné svíčky. Obec bude uvažovat o koupi nového traktůrku, protože stávající je již značně opotřebovaný s častými závadami. Popelnice …

Zápis č. 110 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.10.2016

  Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  Škopová   Opravy : osvětlení, zářivka v nocležně řidičů, jističe na poště. Pan Kazda – prohlídka stanu v Bílém Újezdě  – výborný stav ( 1x postaven ) – cena 9 tis. Kč z původních 23 tis. Kč  –  zastupitelstvo souhlasí s koupí. Žádost SDH – paní Benešové – …