Zápis č. 138 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.4.2019

Přítomno : šest zastupitelů                                                                Omluven : p. Rezková

 • Usazení kamene u lípy
 • Pachtovní smlouvy
 • Oprava sloupku Na Ohrádce – zajistil Martin Rydl
 • Oprava značení obce – zajistil Jiří Jarkovský
 • Řešení výtluků na komunikacích obce – fotodokumentace byla zaslána na SÚS HK, obdrženo zamítavé stanovisko, bude zaslána stížnost na Krajský úřad HK
 • 4.2019 bude uzavřena na 4 hodiny komunikace mezi Libníkovicemi a Výravou
 • Umístění nové nástěnky k areálu Na Ohrádce
 • Oprava skleněných skříněk v budově Na Ohrádce – zajistil starosta
 • Oznámení od Policie ČR o odložení případu uložení ostrých rezatých předmětů na okraji komunikace u nemovitosti č.p. 52 směrem k Výravě – pachatel neznámý
 • Stížnosti na nedodržování rychlosti směrem na Libníkovice – starosta poptá podmínky umístění radaru
 • Dodána antuka na tenisový kurt, TJ zajistí brigádu
 • Obdržena dotace KHK „Podpora provozu prodejen na venkově“ ve výši 33.000,– Kč
 • 4.2019 schůzka se zástupci spolků na Obecním úřadě
 • Mokřad
 • Možnost výsadby vrbiček
 • Opakovaná schůzka ke zřízení výjezdové jednotky SDH – řeší starosta obce
 • Veřejné osvětlení
 • Oprava hráze u rybníka u obchodu

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                                                        Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 15.4. 2019

Zápis č. 137 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.4.2019

Přítomno:sedm zastupitelů                                                            Omluven:/

 • Schůzka ohledně výjezdové jednotky 12. 4. – řeší starosta
 • Schválená dotace od Mikroregionu Třebechovicko na Traktoriádu v hodnotě 5.000,- Kč
 • Schválená neinvestiční dotace na obchod od Královéhradekého kraje v částce 33.000,- Kč
 • úklid u „Mokřadu“ – provedli členové SDH, schválená odměna – 15.000,- Kč
 • úklid v parku – provedli členové SDH, schválená odměna – 3.000,- Kč
 • 5. 2019 od 9.10 do 9.35 hod. svoz nebezpečného odpadu

 

 

             Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 1. 4. 2019_

Zápis č. 136 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.3.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: Martin Rydl

 • Návštěva zvonového patra v kostele na Vysokém Újezdě – zajišťuje Benešová, Rezková
 • Třebechovické Haló – chyby v příspěvcích – příspěvky obcí budou zasílány zpět ke kontrole
 • Na základě podnětu od TJ Jílovice z.s. podána žádost o dotaci od Mikroregionu Třebechovicko na Traktoriádu na částku 5.000,- Kč
 • Možnost brigády pro spolky – vyčistit les u mokřadu, opravit hráz rybníka u obchodu, vyčistit studánku, vyčistit les, připravit jámu pro zasazení pomníku (informace na webových stránkách obce od 1.4.2019)
 • Valná hromada Mikroregion Třebechovicko čtvrtek 28. 3. – zúčastní se starosta a místostarosta

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 18. 3. 2019_

Zápis č. 135 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.2.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: M. Benešová 

 • Dotace na veřejné osvětlení v částce 519 486 Kč – na dodavatele bude vypsáno výběrové řízení
 • Pomník – s kameníky jedná starosta
 • Končí povolení vypouštění vod, nutno zažádat o prodloužení – řeší starosta
 • Od 1. 3. možnost odvážet roští na čarodějnice za ohrádku
 • Skládka v březnu otevřena první a poslední neděli v měsíci od 15.00 do 16.00 hod.
 • Stromy za „Mrštníkem“ jsou označeny, budou pořezány – řešil starosta se spoluvlastníky
 • Územní plán – v platnosti od 1. 1. 2019 (lhůta pro podání námitek 1 rok)
 • Informace ze zasedání Mikroregionu Třebechovicko – plán činnosti, rozpočet (účastnil se starosta)
 • Středa 6. 3. veřejná schůze
 • Čtvrtek 7. 3. schůze z.o.ČZS Jílovice
 • Sobota 9. 3. vítání občánků

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 25. 2. 2019

Zápis č. 134 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.2.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: p. Jarkovský(nemoc)

 • Jednání ohledně osvětlení – proběhne, řeší starosta
 • Pomník – kameník pošle cenovou nabídku, řeší starosta
 • Zástupci TJ a SDH – setkání každou 1. středu v měsíci na obecním úřadě
 • Počítač v knihovně – výměna z OÚ (zastaralý, nelze nainstalovat antivirový program)
 • Vyřazení starého počítače z knihovny k 1.3.2019 možnost odkoupení za symbolickou cenu, příp.(likvidace)
 • Na obec koupě notebooku

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 11.2.2019

Zápis č. 133 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.1.2019

Přítomno:šest zastupitelů                                                              Omluven:jeden zastupitel

 • Změna termínu vítání občánků na 9. 3. 2019
 • Inventury – proběhly v pořádku v souladu s plánem inventur
 • Veřejné osvětlení – dotace na lampy, na výměnu vedení (kabelů) hradí obec. Bude vypsáno výběrové řízení
 • V obci nutnost zřízení výjezdové jednotky – informovaní zástupci SDH, v řešení
 • Popadané stromy v lese za „Mrštníkem“ – ořezání řeší starosta se spoluvlastníky pozemku
 • Antuka na hřiště – objednaná
 • Nákup 3x radiátorů na ohrádku
 • Platba vody „Na Ohrádce“ – 6.732,- Kč
 • Senioři Dědina – žádost o příspěvek – 1.000,- Kč – zastupitelé souhlasí
 • Známky pro psy + poplatek – výdej do18. 2. 2019
 • Známky na popelnice + poplatek – výdej do 18. 2. 2019

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                   Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 28. 1. 2019

Zápis č. 132 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.1.2019

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                   Omluven:

 • Tříkrálová sbírka (sobota 5. 1. 2019) – byla vybrána částka 8.942,- Kč
 • Žádost o dar Domácí péči ČM – zastupitelstvo odsouhlasilo částku 1.000,- Kč
 • Firma Rema žádá o souhlas s jednáním s firmou Eko Kom (odvoz odpadů) – zastupitelstvo souhlasí
 • Dotaci na obchod – obec podala žádost na částku 66.000,- Kč (vlastní podíl 50%) – podmínka podání dotace uzavření smlouvy s paní X – smlouva uzavřena (pozn.: dotace musí být využita na náklady spojené s provozem prodejny a elektřinu)
 • Hasičské auto – zakoupena nová baterie + dobíječka (4.500,- Kč)
 • Obecní stříkačka – nutno opravit ventil u motoru – zajistí velitel SDH
 • Zadní místnost Na Ohrádce – úklid zajistí hasiči (poháry, války…) Zdravotnická brašna může zůstat, ale na vlastní zodpovědnost majitele ohledně zcizení.
 • Informace – volby do evropského parlamentu proběhnou ve dnech 24. – 25. 5. 2019
 • Návrhy pomníku padlých – starosta zjistí cenovou relaci
 • Vítání občánků 2.3. 2019 v 14:00 a 15:00 hod.
 • Výročí seniorů v roce 2019 – distribuce souhlasů s návštěvou zastupitelů, nutno vrátit podepsané na OÚ. Bez vráceného dokumentu nebude návštěva uskutečněna
 • Výjezdová jednotka (v obci nutná ze zákona) – bude řešeno v nebližší době. První komunikace s velitelem SDH proběhla, pokud nebude ze strany SDH zájem, (není to jejich povinností)bude se hledat náhradní řešení, aby bylo vše dle zákona.

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                   Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 14.1.2019

Zápis č. 131 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.11.2018

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                             Omluven:

  

 • Ohrádka – Jana Hošková končí – vyhlášen záměr
 • Stížnost pana X na hluk a zápach (psi a výfuk od auta) domu Y – p. X chce řešit, paní X pozvaná na obecní úřad
 • Upřesnění organizace akce rozsvícení stromečku (1. 12.)
 • Upřesnění organizace akce pro důchodce v Libřicích (7. 12.)
 • Auta zaparkovaná na cestě před domem XY – porušení vyhlášky, nebude-li sjednaná náprava do konce týdne, bude předáno k řešení policii (vlastníci vozidel byli předem upozorněni)
 • Kolaudace náhonu proběhla dne 14. 11. – v pořádku
 • Objednávka antuky (2 tuny) – antuka objednána, řešila Zdena Šolcová
 • Informace o Tříkrálové sbírce – sbírka proběhne dne 5. 1. 2019
 • Nabídka od paní XY na odkoupení rodinného domu obcí za 2.500.000,- Kč – po pečlivém zvážení zastupitelé nesouhlasí

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                  Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 26.11.2018

Zápis č. 130 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.11.2018

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                             Omluven:

 

 • Distribuce pozvánek na akci posezení pro důchodce – zastupitelé
 • Organizace akce rozsvícení stromečku – tvorba plakátu, zdobení stromu
 • Stížnost Vágnerových na padající větve na pozemek – řešil starosta, vyřešeno
 • Kolaudace náhona proběhne 14. 11.
 • Ohrádka další postup – bude řešeno na zastupitelstvu dne 26. 11.

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                  Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 12.11.2018

Zápis č. 129 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 19.9.2018

Přítomno : šest zastupitelů                                                           Omluven : p. Šolcová

 

 • Volební komise – školení.
 • Jednání zástupců OÚ a Zemspolu o územním plánu obce Jílovice
 • Oprava chodníku u Veverkových. ( provedl Ježek Ondřej. )
 • Lavičky pro diváky u víceúčelového hřiště jsou přidělané ( provedl Havel Láďa a Havel Lukáš )
 • Spadlý strom u mokřadu – pořezání a odvoz provede p. Černý J.
 • Dokončení el. prací Na Ohrádce – instalace 2 ks stožáru + osvětlení na víceúčelové hřiště.
 • Nový přenosný PC ( notebook ) pro účetní obce – cena 15 tis. Kč.
 • Reklamace – antukový kurt – špatně instalovaná středová čára  – nedělí hřiště na dvě shodné poloviny.
 • Cukrovar – kampaň – zahájení 27.9. 2018 a předpokládaný konec – 14.1.2019
 • Stížnost na zápach z výkalů od psů z poslední nemovitosti – směr Klášter nad Dědinou.
 • Dotace na opravu veř. osvětlení – 50% dotace – max. částka 2 mil. Kč.
 • 9. 2018 – pracovní schůzka zastupitelů v 18.30 hod.
 • 10. 2018 – veřejná schůze zastupitelstva – Na Ohrádce v 19.00 hod.

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 19.9. 2018

Zápis č. 128 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.8.2018

Přítomno : pět zastupitelů                                                                Omluven : p. Škopová, Balucha

 • Probíhající oprava komunikace – směr Třebechovice p. O.
 • Dokončení zatrubení náhona
 • Územní plán
 • Nákup vibrační desky na kurty (cca 10 tis. Kč)
 • Prezentace obce z dronu
 • Jednání Stavebního úřadu u stavby p. Slaninové
 • 18. a 19. 10. 2018 vývoz septiků
 • Vyhláška o místním poplatku ze psů
 • 1. 9. 2018 Loučení s létem spojené s rybářskými závody
 • Zasazení lípy „Na Ohrádce“ – termín posunut na podzimní dny.

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                                                        Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 15.8. 2018

Zápis č. 127 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.3.2018

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :

 

 • Položkový rozpočet na zatrubení náhonu – obeslány firmy .
 • Nepořádek v obci – Cukrovar vyváží hlínu na kopec za Hubáčkovými – úklid firma zajistí .
 • Výsadba lipové aleje k mokřadu. Potřebné souhlasy obec obdržela. Zaměření aleje. Nutné dohodnout postup výsadby.
 • Zaměření hráze u rybníka u obchodu.
 • Objížďka pro osobní automobily přes naší obec – od 16.4. 2018 – 3.6. 2018
 • Pojištění antukového kurtu.
 • Členství v SMSČR – Sdružení místních samospráv ČR – cena členství – 2500,- Kč.
 • Smlouvy : SDH Jílovice – Zápůjčka uniforem, TJ – Správa a údržba sportoviště.
 • Dary pro všechny spolky v obci, které podají žádost – 3.000,- Kč
 • 3. 2018 – Veřejná schůze
 • 9. 2018 – Dětský den

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 14.3. 2018

Zápis č. 126 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.2.2018

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :

 

 • GDPR ( General Data Protection Regulation ) – je jednotný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude od 25.5. 2018 určovat pravidla pro zpracování osobních údajů.
 • Nepořádek v obci – Cukrovar vyváží hlínu na kopec za Hubáčkovými – úklid firma zajistí každý týden.
 • Ořezání ořešáku u pana Vlka ( koruna zasahuje téměř celou polovinou na obecní rybník u obchodu.       ( majitel s ořezáním souhlasí ). Ořezání provedeno. ( práci provedli : pan Jarkovský J., Procházka a starosta obce )
 • Nefunkční osvětlení při větším větru – příčina – stromy v prostoru před Novákovými.
 • Výsadba lipové aleje k mokřadu. Potřebné souhlasy obec obdržela – po vyměření lze zahájit výsadbu.
 • Rozpočet – seznámení s návrhem, připomínkování.
 • 3. 2018 – Veřejná schůze
 • 9. 2018 – Dětský den

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 28.2. 2018

Zápis č. 125 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.2.2018

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :

 

 • Nová mapa do vitríny u kurtů – objednal starosta
 • Policie ČR – informace pro obec : 1x trestný čin, 18x přestupek – to vše za rok 2017.
 • Pasport dopravního značení – realizace od vybrané firmy – cena 27.656,- Kč
 • Orientační značení v obci pro pěší.
 • Jílovický potok – zatrubení – zahájení stavby.
 • Nepořádek v obci – Cukrovar vyváží hlínu na kopec za Hubáčkovými – úklid firma zajistí.
 • Ořezání ořešáku u pana Vlka ( koruna zasahuje téměř celou polovinou na obecní rybník u obchodu. ( majitel s ořezáním souhlasí ).
 • ČEZ – nahlásil opravu vysokého napětí a to v roce 2022.
 • Obec osloví minimálně 3 firmy pro realizaci zatrubení části Jílovického potoka.
 • Výsadba lipové aleje k mokřadu. Starosta zjišťuje potřebné souhlasy vlastníků sousedících pozemků.
 • Rozpočet – seznámení s návrhem, připomínkování.

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva

Zápis č. 124 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.10.2017

 

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :

 

 • Volební lístky – kompletace dle seznamu voličů. Roznést do 17.10. 2017
 • Mikroregion vydá kalendáře na rok 2018  – 6x foto Jílovice.
 • Správa silnic – bezúplatné převedení pozemků. ( oboustranně )
 • Hřiště – oprava v záruční době.
 • Garáže – sklad TJ a SDH – odvodnit.
 • Nesprávné parkování před nemovitostí paní Slusarčukové.
 • Pošta Partner nabídka na provozování této služby pro veřejnost. Obec provozování odmítá.
 • Brigáda TJ – položení dlaždic okolo hřiště. ( TJ – upřesní termín brigády )
 • Veřejná schůze – 1.11. 2017.

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 11.10.2017