Úřední deska

Aktuální oznámení z úřední desky

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jílovice 20.6.

Vyvěšeno 20.06.2016, Datum sejmutí 27.06.2016

 

 

 

Archiv:

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jílovice 27.4.

Vyvěšeno 20.04.2016, Datum sejmutí 27.04.2016

Veřejná vyhláška – o záměru vydání lesních hospodářských osnov

Vyvěšeno 18.04.2016, Datum sejmutí 04.05.2016

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Vyvěšeno 11.04.2016, Datum sejmutí 27.04.2016

 

Závěrečný účet plnění rozpočtu 2015

Závěrečný účet zkrácený

Inventarizační zpráva

Zpráva inventarizační komise

Výkazy prosinec

11.04.2016 26.04.2016

 

Svozový kalendář na rok 2016 
Vyvěšeno 21.3.2015 , Datum sejmutí 14.5.2016

 

Svoz nebezpečného odpadu

Vyvěšeno 22.12.2015 , Datum sejmutí 31.12.2016

Rozpočet – výhled a návrh rozpočtu 2016

Datum vyvěšení 30.03.2016, Datum sejmutí 19.04.2016

 

Oznámení občanům – brigádníci
Datum vyvěšení 21.03.2016, Datum sejmutí 04.04.2016

 

Obecní skládka odpadu – otevření

Datum vyvěšení 21.03.2016, Datum sejmutí 23.03.2016

 

Rozpočet Mikroregionu Třebechovicko za rok 2015

Datum vyvěšení 07.03.2016, Datum sejmutí 23.03.2016

 

Závěrečný účet Mikroregionu Třebechovicko za rok 2015:

Závěrečný účet MRT 2015

Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření MRT 2015

Rozpočtové příjmy, výdaje a financování MRT 2015

Datum vyvěšení 07.03.2016, Datum sejmutí 24.03.2016

 

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem:

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem – průvodní dopis

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem – seznam

Datum vyvěšení 02.03.2016, Datum sejmutí 18.03.2016

 

ZOOFLOR – rozvoz krmiv 2016

Datum vyvěšení 24.02.2016, Datum sejmutí 24.03.2016

 

Zápis + usnesení č. 1/2016 ZO Jílovice:

Zápis č. 1-2016 ZO Jílovice

Usnesení č. 1-2016 ZO Jílovice

Datum vyvěšení 16.02.2016, Datum sejmutí 03.03.2016

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jílovice 10.2.2016

Datum vyvěšení 03.02.2016, Datum sejmutí 11.02.2016

 

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Datum vyvěšení 13.01.2016, Datum sejmutí 22.02.2016

 

Veřejná vyhláška – Vodovod Vysoký Újezd – rozhodnutí

Datum vyvěšení 04.01.2016, Datum sejmutí 20.01.2016

 

Plán rozvozu krmiv firmy ZOOFLOR na rok 2016

Datum vyvěšení 04.01.2016, Datum sejmutí 04.02.2016

 

 


 

§106⁄99 Sb.

Název obce: Jílovice

Důvod a způsob založení

Obec Jílovice byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Zobrazit organizační strukturu

Zobrazit kontakt

Informace o platbách

Rozpoččet obce

2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Žádosti a informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky,

Formuláře

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Nejdůležitější předpisy

Sazebník úhrad za poskytování informací

Seznam organizací


 

Úřední hodiny obecního úřadu

Pondělí 16:00 – 20:00 hodin
Středa 14:00 – 20:00 hodin.


Obec Jílovice poskytuje občanům tyto služby:

Veřejný internet
Knihovna
Prodej upomínkových předmětů o obci (pohledy, almanach obce)


 

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen “registr”), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a  dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Registr je uložen u starosty obce, který vede evidenci o nahlížení do registru. O každém nahlédnutí do registru se provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

Nahlížení do registru je možné na základě osobně podané písemné žádosti v úřední hodiny obecního úřadu.

Poučení:
Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke  zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře je přestupkem.

Ochrana osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není obecní úřad Jílovice jako správce registru povinen podat Úřadu na ochranu osobních údajů oznámení o  zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě zvláštního zákona, č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví, že údaje oznámení musí být zveřejněny.