Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.9. 2012

Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:

 

 • Žádost soukromé pojízdné prodejny o zavážku uzenin a čerstvého masa do Jílovice  – jednohlasně zamítnuto.

 

 • Manipulační plocha za Labuťovými  – dokončení zpevnění tého plochy recyklátem. Od firmy Vospol zapůjčeny 2 velkoobjemové kontajnery na biologický odpad. ( 1ks na trávu, 1ks na větve )

 

 • Starosta obce podepsal smlouvu s firmou VOSPOL, spol. s r.o. v Přepychách, která provozuje kompostárnu a bude odebírat veškerý biolog. odpad z naší obce. Na základě této smlouvy nám byly zapůjčeny velkoobjemové kontejnery.

 

 • Záměr obce – oprava cesty přes kopec – směr Skršice.  Oprava komunikace byla provedená. Cena této opravy : 26.000,- Kč. Vedení Zemspolu velice ochotně naší obci při této opravě vypomohlo nejen svou technikou, ale i pracovními silami. Jedná se o provizorní opravu havarijního stavu! Další opravy budou provedeny ještě v měsíci září a to stříkaným asfaltem.

 

 • Oprava komunikace   ( krajových částí – 1,5 m na každé starně )   od Pumrových po rozcestí u Hubáčků ( silnice č. III./2992 ) . Opravu by měla provést odborná firma   na  náklady obce a to v ceně  160.000,- včetně DPH s 3 letou zárukou.

 

 • Záměr obce – výměna nových oken na obecním obchodě.

Cenové nabídky :            53.911,- Prát Ludvík , Králova Lhota

44.939,- Window Holding a.s. – Vekra

34.792,- STAVO Plast – Třebechovice p. O. ( firma vybraná             zastupiteli obce )

 

 • Obecní kronika – objenaná , bude mít 2 části a to část na zakládání fotografií a druhou na text..

 

 • Sběrná místa na odpad ( kontajnery ) budou označená tabulkami  – vyvěšení tabulek zajistí Jarkovský Jiří. Nové sběrné místo bude zřízeno u Obecního úřadu. Jedná se o prozatímní řešení !

 

 • Nemovitost pana Bendiga – ubytováno 14 osob na 3 měsíce. Obec požaduje zaplacení stočného a uhrazení 2 známek na vývoz popelnic. Smlouva na stočné je již podepsána p. Bendigem

 

 • Předání septiku obyvatelům bytovky-nejprve bude sjedána schůzka obou stran a to jak zástupců obce, tak zástupců bytovky.

 

 • Kamera Na Ohrádce – měla by být nainstalovaná 12.9.2012 ( odloženo pro nepřízeň počasí)

 

 • 30.9.2012 Loučení s létem (akce pro děti a rodiče) : rybářské závody u obchodu ( 7.30 h. – 12.00 h.) , loutkové divadlo ( 13.00 h. – 13.45 h.- vstupné dobrovolné ), projižďka na motorkách s možností focení, projížďka na koni, opékání buřtů, další občerstvení zajištěno. Bližší informace na plakátech.

 

 • Návrh zastupitelů obce, aby od měsíce 1.října 2012 byla funkce starosty změněna na funkci „ UVOLNĚNÉHO STAROSTY „ . Důvodem je vysoká časová náročnost spojená s výkonem této funkce. Odměna starosty by se pak řídila  Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněnípozdějších předpisů (dále jen “zákon o obcích ). Celý návrh bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva. ( souhlas všech zastupitelů )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce