Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.8. 2012

Přítomno:  šest zastupitelů                                                            Omluven: p. Jarkovský Jiří

 

 • Demontáž  čističky odpadních vod u bytovky  je provedena a stávající místo bude nahrazeno septikem, který obec bezúplatně převede majitelům bytovky. Provoz septiku bude v plné režii vlastníků bytovky.

 

 •  Plot okolo skládky biologického odpadu bude dokončen a dílo předáno 28.8. 2012.

Provozní doba :  středa – 16.00 –  18.00 hod.

neděle – 16.00 – 18.00 hod.

Dozorem a obsluhou byl pověřen pan Štibinger.

Bude provedena úprava skladovací plochy asfaltovým recyklátem.

Obec bude jednat s firmou VOSPOL, spol.s r.o. v Přepychách, která vlastní kompostárnu a mohla by  zajišťovat odvoz biol. materiálu z naší skládky.

 

 • Smlouvy pro odprodej obecních pozemků, které využívali jiní vlastníci, jsou připravené  a průběžně se vyřizují.

 

 • Příčný práh na zpomalení provozu ( plastový ) na obecní komunikaci ( směr k Rezkovým ) – není problém s instalací, záleží na dohodě obyvatelstva využívající tuto komunikaci ( jde o písemný souhlas Halaxových, Pavlíkových, Černých, Lelkových, Svobodových , Brtníkových a Rezkových ).

Zástupce obce navštíví vlastníky nemovitostí a oni se svým podpisem vyjádří, zda-li jsou pro realizaci tohoto záměru.

 

 • Záměr obce – oprava cesty přes kopec – směr Skršice. Obec bude mít k dispozici asfaltový recyklát  s možností  přiobjednání služeb správy silnic. Oprava komunikace bude jen dočasná, ale měla by zlepšit průjezdnost a bezpečnost. Starosta obce bude jednat i s vedením Zemspolu, aby firma vypomohla s technikou, či jinými službami.

 

 • Oprava komunikace ( krajových částí ) od Pumrových po rozcestí u Hubáčků ( silnice č. III./2992 ) je zkalkulována na 892.867,- Kč s tím , že Krajský úřad HK – Odbor dopravy požaduje od obce 50% účast. Obec s tímto jednáním nesouhlasí , podá písemnou žádost na opravu bez účasti obce a dále navrhne opravu komunikace od Pavlíkových po Vošvrdovi, kde jsou vyjeté koleje od vysokonákladových vozů. Tento stav zapříčiňuje špatný odvod vody ( mimo kanálové vpusti ) a ohrožuje majetek vlastníků nemovitostí, kteří si stěžují na podmáčení svých objektů.

 

 • Záměr obce – výměna nových oken na obecním obchodě. Zástupci obce osloví 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky.

 

 • Dlažba „ na Ohrádnce“ – po odsunutí stavební buňky na skládku biolog. odpadu , bylo to místo opraveno a vydlážděno – cena 22.700,- Kč.

Zbývajíci šedý štěrk bude rozvezen na šotolinové hřiště. Tyto práce zajistí TJ Jílovice.

 

 •  Do 31.8. 2012 bude jeden regál v hasičské zbrojnici vyčleněn pro  majetek obce, který je určen pro základní požární výbavu v případě ohrožení ( rozdělovač, hadice apod. ) Také obecní stříkačka bude označena tak , aby bylo zřejmé, že je to obecní majetek. Tyto změny zajistí pan Josef Balucha.

 

 • Nákup nové obecní kroniky s možností vkládat foto – cena cca 4.000,- Kč.

 

 • Sběrná místa na odpad ( kontajnery ) budou označená tabulkami , kde obec upozorní na to, že místa jsou monitorována ( fotopasti ) – stížnosti občanů na zneužívání našich odpadových nádob cizími osobami.

 

Vypracovala: M. Škopová                                            Schválil:  V. Ježek