Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.8. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                           Omluveno :   (Černý J. – dovolená)

 

 • Bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje na naší obec v celkové hodnotě 219.064,- Kč. Jedná se o pozemky, které jsou pod chodníky naší obce.

 

 • Šetření pojistné události  –  vyvrácené obrubníky u obecní cesty „na Mrštníku„. Lividátor pojišťovny odhadl škodu na 10.000,- Kč.

 

 • 14.8. 2013 – ČEZ provede přeložku sloupu el. vedení (u Labuťů) – vyhovění  žádosti, kterou podalo Myslivecké sdružení  Králova Lhota (pro chov bažantů za Minaříkovými neměli k dispozici el. energii)

 

 • Obec provede kontrolu septiků.

 

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM se odkládá na září 2013.

 

 • Kontrola vzorků ze studní  – zastupitelé navrhují zrušit tyto kontroly (smlouva se Zemspolem) a provádět je jen na požádání majitele nemovitosti – odsouhlaseno na veřejné schůzi.

 

 • Výkup jablek bude realizován na obecní skládce – bližší informace budou včas zveřejněny.

 

 • Dotace na snížení energetické náročnosti budov do výše až  85%. Obec o tuto dotaci požádá a připadala by v úvahu budova OÚ a hasičské zbrojnice a Kampelička. Dotace by pak měla z velké části pokrýt např. výměnu oken, zateplení, opravu střechy a výměnu topení.

 

 • Rybářské závody a loučení s létem pro děti ze širokého okolí uspořádá obec dne 8.9. 2013.

Prezentace:   7,00 hod.

Zahájení:        7,30 hod.

Ukončení:    11,30 hod.

Odpolední program pro děti: 14,00 hod. (soutěže, ukázky šermířských dovedností, střelba z děla apod.)

 

 • Obec pořádá zájezd  do divadla v Praze – listopad 2013 a vyzývá občany, aby se přihlásili, kdo bude mít zájem o lístky. Dopravu do divadla hradí obec. Kdo  zakoupí jeden lístek – obdrží dva. Nabídka divadel i her je velice zajímavá a je na stránkách naší obce : www.obec-jilovice.cz

 

 • Obec zajistí nové současné fotografie z území naší obce, které by naši obec prezentovaly na našich webových stránkách. Bude osloven pan Jirásko Michal – zajistí Škopová

 

 • Audit obce – 5. 9. 2013

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                 Schválil :V. Ježek

starosta obce