Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.7. 2013

Přítomno:  šest zastupitelů                                 Omluveno: (Jarkovský – dovolená)

 

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – v současné době  obec učinila další právní kroky za účasti starostů  Královy Lhoty a Libníkovic. V dotčených obcích objížďkou má být zvýšený dohled Policie ČR.

 

 • Závada na vozovce před Slaninovými  –  oprava 3 ks kanálových vpustí dokončena. Financování : po úspěšných jednáních 78.600,- uhradila SÚS HK, 11.500,- + DPH – uhradila obec.

 

 • Kombinovaný bojler na OÚ – stáří 16 let – teče, nutná výměna za nový – výměna provedena – cena 10.500,- Kč.

 

 • Sklad TJ v Kampeličce – navezeny  skříně – nutné provést úklid a případné nepotřebné věci vyřadit. – zajistí  Škopová do konce srpna 2013.

 

 • Revize nového hřiště –  bez závad. Obec musí zajistit vedení „ Deníku kontrol hřiště „ ( vedením je pověřen Josef Černý ) . Provozní řád hřiště pak povede starosta obce. Správcem hřiště – starosta obce

 

 • Starosta obce osloví Agenturu Grossman, která se dobře orientuje v nabídce  dotačních titulů a pomáhá obcím získat dotace z různých dotačních titulů.

 

 • Půjčování obecního stanu soukromým osobám – zastupitelé se již po nákupu tohoto stanu jednoznačně dohodli, že se stan nebude půjčovat. Užívat ho může pouze obec a spolky se sídlem v Jílovicích.

 

 • Úklid podkrovních místností v Kampeličce  – vyřazené staré skříně  – prodej za cenu 3.000,- Kč. Likvidační firmu zajistí starosta obce

 

 • Obec provede kontrolu septiků.

 

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM se odkládá na září 2013 z důvodu objížďky.

 

 • Oprava schodů před obchodem – budou osloveny 2 firmy , rozhodne se dle cenových nabídek.

 

 • Kontrola vzorků ze studní  – zastupitelé navrhují zrušit tyto kontroly ( smlouva se Zemspolem ) a provádět je jen na požádání majitele nemovitosti.

 

 • Výkup jablek bude realizován na obecní skládce – bližší informace budou včas zveřejněny.

 

 • Rybářské závody a loučení s létem pro děti z širokého okolí uspořádá obec dne 8.9. 2013.

 

 • Majitelé nemovitosti ( u Šimkových)  budou vyzváni k zaplacení stočného – zajistí starosta obce.

 

 • Veřejná schůze – 12.8. 2013 v 19.00 hod. – Na Ohrádce.

 

 • Audit obce – 5.9.2013

 

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                   Schválil :   V. Ježek