Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.9. 2011

  • Kontrola účtování a využití finanční dotace na dočišťovací rybníky  – 29.9. 2011
  • Oprava převodovky traktůrku – 21.000,- Kč.
  • Vývěska u obchodu – objednaná za cenu 12.500,- Kč.
  • Kolaudace cesty Na Mrštníku – v zápise upozorněno na  promačknutí asfaltového povrchu na jednom místě. Závada byla opravena, ale může ovlivnit  kvalitu povrchu při delším používání, proto starosta obce trval na tom, aby v zápise bylo zmíněno toto místo kvůli dalším reklamacím.
  • Příspěvek na stravování  městu Třebechovice, které provozuje školní jídelnu při základní škole. Ve školní jídelně se stravují dva žáci bytem v Jílovicích. Starosta prověří situaci a osloví právničku, aby se k této věci vyjádřila.
  • Návrh zastupitelů, aby byl odstraněn živý plot okolo hřiště – naprosto nevhodný typ keřů s nebezpečnými trny. Návrh byl přijat s tím, že k odstranění dojde v měsíci říjnu a v jarních měsících by obec nechala osázet toto místo tujemi – smaragdovými, které nejsou náročné na tvarování.
  • V měsíci říjnu obec zajistí pálení větví, kdy občané budou moci navozit větve na určené místo, kde dojde, za přítomnosti SDH Jílovice, ke spálení. Starosta tento záměr ( den a čas ) nahlásí  HZS Královéhradeckého kraje.
  • Audit obce – bez závad.  Doporučeno přepracovat některé smlouvy, které již nejsou v souladu s platnými předpisy. Smlouvy byly předány právničce a její vyjádření již obec obdržela .
  • 26.9. 2011 v 19.00 hodin  Na Ohrádce  – Veřejná schůze